top of page

PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die HEALTHYBEAUTYME verwerkt van haar klanten.
Indien je klant wordt van HEALTHYBEAUTYME, of om een andere reden persoonsgegevens aan HEALTHYBEAUTYME verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: HEALTHYBEAUTYME, Stelmakerstraat 13b, 9403 VB Assen, tel. 06- 128 166 65, KVK 58161627
De salon is bereikbaar via info@healthybeautyme.nl of telefonisch 06- 128 166 65


2. Welke gegevens verwerkt HEALTHYBEAUTYME en voor welk doel.   

De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens
c) telefoonnummer,  e-mailadres,
1 d) eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
2 e) voor – en na foto’s eventueel gemaakt met de Lash Lifting behandelingen of huidbehandelingen. HEALTHY BEAUTY ME verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
3 a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
4 b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van HEALTHYBEAUTYME
5 c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Er zijn ook contra-indicaties bij diverse behandelingen.
6 d) Voor- en na foto’s van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s worden alleen intern gebruikt en in enkele gevallen bij trainingen. Daarnaast worden foto’s ALLEEN MET TOESTEMMING voor social media gebruikt.
 
2. E-mail berichtgeving:
HEALTHYBEAUTYME gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie bijvoorbeeld een verjaardagskaart. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 
3 Bewaartermijnen
HEALTHYBEAUTYME verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 
4 Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1     Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft HEALTHYBEAUTYME passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2     Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt HEALTHYBEAUTYME gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.
 

5 Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1     Via de eigenaresse van HEALTHYBEAUTYME Deniece Paas kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. HEALTHYBEAUTYME zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2     Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3     Indien je klachten hebt over de wijze waarop HEALTHYBEAUTYME je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4     Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  HEALTHYBEAUTYME via info@healthybeautyme.nl of telefoonnummer 06- 128 166 65.
 
6 Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

bottom of page